I AM AWAITING YOUR RESPONSE, 2022

In L’Étalage presenteert Wouter Huis het werk I AM AWAITING YOUR RESPONSE.

In de loop der jaren verzamelde en archiveerde Huis de titels van spam-mails die, met lichte aanpassingen, samenkomen in dit videowerk. Deze teksten hebben een paradoxale sfeer om zich heen. Ze confronteren je met problemen en onzekerheden en bieden je tegelijkertijd hulp en remedies voor de problemen. “Voel je je zwak en hulpeloos in kunst? Kunst zal uw probleem oplossen!” Door kleine aanpassingen en toevoegingen, creëert Huis een nieuwe betekenis, samen met een nieuwe interpretatie van de titels. Hiermee zinspeelt hij op de dubbelzinnige rol van kunst in een maatschappij die gedijt op consumentisme. Huis stelt met dit werk vragen en reflecteert tegelijkertijd. De enige zekerheid is nu dat dit werk online zal blijven groeien en zich zal centreren rond en binnen een bepaald moment in tijd en ruimte in L’Étalage.