Een loopje met de werkelijkheid, Wim van der Beek , 2005

een loopje met de werkelijkheid